دات نت نیوک
Menu

افراد

اعضای محترم هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه رشد و شکوفایی جوان:

 

  

جناب آقای نادر نوروزی

سمت : رئیس هیأت مدیره

تحصیلات : دکترای حقوق


 

سرکار خانم عصمت السادات هاشمی

 سمت : نائب رئیس هیأت مدیره

تحصیلات : دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست

 

 

جناب آقای علی صادقی

سمت : مدیرعامل

تحصیلات : دانشجوی دکترای DMS

 

 جناب آقای محمد امینی

سمت :عضو هیأت مدیره

تحصیلات :دکترای تخصصی مدیریت دولتی

 

جناب آقای محمدرضا انبیائی

سمت : عضو هیأت مدیره

تحصیلات : دکترای مدیریت گرایش رسانه

 

 

جناب آقای وحید ضرغامی

سمت : عضو هیأت مدیره

تحصیلات : دکترای نانو تکنولوژی